Search
  • Linn Wold

5 Posters And Their Stories

Updated: Sep 25, 2019


Det at kundene våre gjør seg opp sin egen mening om hva mine kunstprint reflekterer, har alltid vært viktig for meg. Hva noen tolker trenger ikke være likt for andre, og der noen finner styrke, finner andre svakheter. Det er det som er så utrolig fascinerende med kunst.

The fact that our customers make up their own opinions about what my art prints reflect has always been important to me. What somebody interprets does not need to be the same for others, and where someone finds strength, other find weaknesses. That's what's so amazingly fascinating about art.

Og ikke minst også det som er skummelt. Det som kan sees på som en ære her i Norge, kan feks fort være en fornærmelse i USA. Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at jeg skulle komme i den posisjonen hvor jeg måtte ta hensyn på tvers av landegrenser.

And not least, it is scary. What can be seen as an honor here in Norway can quickly be an insult in the United States. I had never imagined in my wildest imagination to be in the position where I needed to be careful for not offending people across borders.

Headdress -The Breakthrough

Headdress var printet som tok alt et steg videre. Og hun er fortsatt et av de bildene som gjør det best måned etter måned, tre år etter.

The Headdress print took everything a step further. And she is still one of the bestsellers month after month, three years later. Hele tanken bak Headdress var i utgangspunktet girl power. For meg symboliserer indianerfjær på hodet makt og ære. Og det er også dette jeg ønsket å få frem. Jeg er ikke den som roper høyest om feminisme, men jeg er definitivt en av de som heier på jenter som får det til.

The whole idea behind Headdress was basically girl power. Native American head pieces is for me a symbol of power and honor. And that's also what I wanted to reflect. I'm not the speaks the loudest about feminism, but I'm definitely one of those who cheer for girls who make it.

Sjana - First Collaboration With World Famous Influencer

(photo: @sjanaelise)

For et par år tilbake tikket det inn en kommentar på Instagram om jeg var keen på et samarbeid. Det viste seg å være en relativt kjent person i Australia, Sjana Earp, og som en kunstner som vil opp og frem var dette en meget fristende ball og hoppe på.

A couple of years ago, I received a comment on Instagram if I would be interested in doing a collaboration. It turned out to be a well-known lady in Australia, Sjana Earp. As an artist who wants to break through, this was of course very tempting. Det skal jo også sies at Sjana lever av å inspirere andre med sine sinnsyke yoga positurer, så det var mer enn nok inspirasjon å ta tak i.

Sjana makes a living by inspiring others with her insane yoga poses and her inspiring story telling, so there was more than enough inspiration to work with. Bilde av Sjana er vel kanskje det som har vært mest eksponert og oppe til flest diskusjoner som jeg har vært vitne til på nett. Fra å fremme usunne idealer for yngre jenter (som aldri har vært min intensjon, jeg heier på alle mennesker uansett former og størrelse), og Playboymateriale, til og også være viljesterk, fighte sine fighter, drømmende og lidenskapelig.

The Sjana print might be the most exposed and the most discussed print of them all. Opinions about promoting unhealthy ideals for young girls (which has never been my intention at all, I cheer for all humans in all shapes and sizes) and that it could be the front cover of Playboy. But at the same time also symbolizing strength, encouragement and passion.

Anne - A Tribute To My Mum

Det har gått noen år hvor jeg ikke har latt kunsten gå så dypt inn i mine egne følelser, men bilde med navnet Anne, var definitivt en turn over her. Vinteren 2013 mistet jeg moren min brått og brutalt pga en sykehusfeil, og det er noe jeg fortsatt sliter med å innse den dag i dag. I en periode hvor jeg kunne så ønske at hun kunne vært vitne til det jeg har fått til, ble det naturlig å dra henne inn i det på en annen måte. Printet er en hyllest til min mamma, Anne, og symboliserer den uendelige kjærligheten, samtidig som man føler at man er på altfor dypt vann i hverdagen.

Previously I've not been very good at involving my own feelings in my art prints. But with the poster Anne, that has definitely changed. Winter 2013, I suddenly lost my mom brutally because of a hospital error, and that is something I still struggle to realize today. I often wish she could witness what I have accomplished, and it became natural to involve her even though she is not here. The print is a tribute to my mother Anne, and symbolizes the endless love, and at the same time being on deep water in everyday life.

Monstera - From Feathers and Birds to Plants and Tropical Vibes

(photo: @melliegay)

Før Monstera kom til verden var det mye dyr og fjær i kombinasjon med ansikt i printene mine. Monstera ble født før du fant Monsteraplanter i _alle_ hjem her i Norge, og ble på en måte en naturlig del av denne trenden som fortsatt er i fullt driv i dag. Etter lanseringen av Monstera åpnet det seg opp et enda større marked for mine print, da også blomst- og plantebutikker begynte å ta inn trykkene. Monstera var også mitt byks inn i en målgruppe som hadde forkjærlighet for det tropiske. Fremdeles en av våre bestselgere!

Before Monstera came to this world, there was a lot of animals and feathers in combination with faces in my prints. After the launch of Monstera, there was an even bigger market for my print, as flower and plant stores began to wholesale them as well. Monstera was also my dive into a target group who loves the tropical. Still one of our bestsellers!

Ylva - The Start of Something New

Ylva bidro til en helt ny retning fargemessig for min del, og også hvordan jeg jobber med lyssetting i et print. Det var viktig for meg at printet skulle få en lysende effekt for å underbygge det magiske med havet og ikke minst også brennmaneter. Det er noe veldig fascinerende og vakkert med disse dyrene og deres bevegelser. Brennmaneter for meg er svaret på havets dansere, så det var også naturlig å bringe inn Ylva, en danser. Ylva er starten på en helt ny kolleksjon av produkter, nemlig lysbokser. Disse slippes til høsten.

Ylva contributed to a whole new direction of colors, and also how I work with lighting. It was important for me to create a luminous effect to bring out the magic of the sea and, not least, the magic of the jellyfish. There is something very fascinating about these animals, and in combination with a dancer makes it even more empowering. Ylva is the start of an entire new line of products, as we are now working on getting them to "glow even more", by creating pieces that will be produced as light boxes.

See the entire collection of art prints in our web shop.

427 views