September 6, 2019

Vi har ikke tellingen på hvor mange henvendelser som har tikket inn på mail, Facebook og Instagram det siste året, om Linn ikke kan tegne en plakat med hest. Det satte ordentlig fart når det begynte å dukke opp forskjellige dyr i ulike plakater, men hest var ingen av d...

August 4, 2019

For 2 år siden gjorde Linn en stor endring på hverdagen og livet sitt. Fra å ha hjemmekontor og drive et enkeltmannsforetak ble Linn Wold AS født, og Hanna ble ansatt. Showrom åpnet i Elverum og det skulle satses for fullt på kunstplakater basert på Linn sin strek. Det...

July 31, 2019

Januar 2019 tegnet Linn en plakat som skulle vise seg å bli starten på en helt ny era og etterhvert utvikle seg til å bli vår mest populære kolleksjon til nå.

July 1, 2019

Fødselsplakater i ny magisk drakt.